Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chciwość, skąpstwo, zachłanność;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U skąpstwo, chciwość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chciwość, skąpstwo, zachłanność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zachłanność

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n skąpstwo, chciwość

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKĄPSTWO

CHCIWOŚĆ

Słownik internautów

skąpstwo
zachłanność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

chciwość
skąpstwo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

An exception is northern France but, particularly in the south west of the country a ready supply of goose fat no doubt helped palliate local rage at the edicts and avarice of the church.

www.guardian.co.uk

The opportunities for avarice and corruption would certainly prove irresistible.
Okazje do chciwości i korupcji z pewnością będą nie do odparcia.

Congratulations, your avarice has managed to destroy an entire continent.
Gratulacje, twoją chciwośią udało się zniszczyć cały kontynent.

In fact, avarice and hanging are linked in the medieval mind.
Chciwość i powieszenie idą w parze w średniowiecznym pojęciu.

Something more like avarice or ambition.
Coś jak chciwość lub ambicja.

The chicken represents greed, avarice... the cat, cynicism and cruelty.
Kurczak reprezentuje chciwość, zachłanność... ...a kot - cynizm i okrucieństwo.

The child shall be rich... ..beyond avarice.
Dziecko będzie bogate poza zasięgiem wszelkiego skąpstwa.