Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

urządzenia pomocnicze

Nowoczesny słownik języka angielskiego

urzadzenia pomocnicze

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wojska pomocnicze

oddziały pomocnicze

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n mechanizmy pomocnicze

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pl wojska pomocnicze
mors. mechanizmy pomocnicze

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pomocniczy