Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) jesienny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj jesienny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jesienny

Wordnet angielsko-polski

(of or characteristic of or occurring in autumn
"the autumnal equinox"
"autumnal fruits")
jesienny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. jesienny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That became evident one autumnal night in the early 90s when myself and two pals arrived on the beach at 3am.

www.guardian.co.uk

There is an autumnal chill in the air, and murky drizzle all around, as Higgins looks up.

www.guardian.co.uk

After the summer solstice came the hay, grain and fruit moons, and after the autumnal equinox came the harvest and hunter's moons, the sequence ending with "the moon before yule".

www.guardian.co.uk

As we part in the autumnal sunshine, he says, "I regret it's nearly over.

www.guardian.co.uk

They... who lay entranced thick as autumnal leaves like insane chaos roared...
Ci... którzy weszli wiotcy jak jesienne liście jak szaleńcy ryknęli...

September 22, 1587- Autumnal Equinox
Września, 1587 - Równonoc jesienna

Hey, hon, I'm gonna make that call from... ...keeping with an autumnal theme.
Hej, kochanie, I'm gonna make że od ... ... zgodnie z autumnaI tematu. Świetny.