Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika autotypia;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

autotypia (proces)

autotypia

Wordnet angielsko-polski

(process for producing permanent prints in a carbon pigment)
autotypia
synonim: autotype