Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia autotrofia, samożywność;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

autotrofia f

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

biol. samożywność
autotrofia

Słownik techniczny angielsko-polski

autotrofizm m, samożywność f