Słownik audio-video Montevideo

automatyczne śledzenie ścieżki

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech.wojsk. śledzenie automatyczne (celu)