Słownik audio-video Montevideo

automatyczne zatrzymanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A kto podróżował autostopem w ciągu ostatnich 10 lat?
How many people have hitchhiked within the past 10 years?

TED

Kto kiedykolwiek podróżował autostopem?
How many people have ever hitchhiked?

TED

Inspiracją do niego były słowa Douglasa Adamsa z książki „Autostopem przez galaktykę”.
And so this magical transformation is what I was trying to get at with my project, which became known as the Toaster Project.

TED

Temat modyfikacji pogody dopiero powstawał i jako absolwent wyższej uczelni mogłem brać udział w różnych rozmowach, o wypadach autostopem na Wschodnie Wybrzeże, itd.
The weather modification subject was getting started, and as a graduate student, I could go around to the various talks that were being given, on a hitchhiker ride to the East Coast, and so on.

TED