Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia chromosom autosonalny;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

chromosom autosomalny

Wordnet angielsko-polski

(any chromosome that is not a sex chromosome
appear in pairs in body cells but as single chromosomes in spermatozoa)
autosom
synonim: somatic chromosome

Słownik techniczny angielsko-polski

autosom m