Słownik audio-video Montevideo

dosłownie: auto kreska
system graficznego wzbogacania liternictwa uzyskanego z klawiatury