Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

authority

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C authority: cieszyć się ~em to enjoy respect

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m authority
cieszyć się autorytetem - to enjoy respect

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

authority~ senacki - senatoral courtesy~ w dziedzinie - authority on

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

authority, prestigemieć ~ to have prestigepowołać się na czyjś ~ to defer to sb

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m authority być ~em w danej sprawie to be an authority on the matter

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONTROL

INFLUENCE

FOLLOWING

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m authority

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

authority (pl. authorities)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

father figure

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Oto autorytet, jakim cieszy się pan i pańskie ugrupowanie wśród narodu irlandzkiego.
That is the respect that the Irish people have for you and your group.

statmt.org

Na posiedzenia plenarne zaprosiliśmy wiele wybitnych autorytetów, a pan jest jednym z nich.
Many leading figures have been invited to plenary, and you are one such leading figure.

statmt.org

Europa może zaznaczać swój autorytet jedynie poprzez wina bardzo wysokiej jakości, jakie ma.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.

statmt.org

Dziś sądzę, że nadszarpnęliśmy również autorytet naszej własnej instytucji.
Today, I feel that we have also undermined our own institution.

statmt.org

To jedyny autorytet czarnych; Jesse Jackson mnie nie obchodzi.
He is the only model for black community; I don't care Jesse Jackson.

TED