Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zamknięcie rany własną tkanką chorego