Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

oczyszczanie naturalne
samooczyszczanie
~, river - samooczyszczanie rzek