Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

hydro. autokaptaż
skrócenie biegu