Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autopilot, pilot automatyczny;

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

automatic pilot

Wordnet angielsko-polski

(a navigational device that automatically keeps ships or planes or spacecraft on a steady course)
autopilot
synonim: automatic pilot
synonim: robot pilot

Słownik internautów

pilot automatyczny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. pilot automatyczny; autopilot

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pilot automatyczny, autopilot m
2. automat sterujący, sternik automatyczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is not a time to fly on auto-pilot or to stick to the narrow defence of national ways of doing things.
Nie czas lecieć na autopilocie ani trzymać się ciasnej obrony krajowych sposobów działania.

statmt.org

My anti-intimacy force field was on the autopilot.
Moje pole siłowe było ustawione na autopilota.

OpenSubtitles

Wait, I think we were on autopilot the whole time.
Poczekaj, wydaje mi się, że byliśmy cały czas na autopilocie.

Look, there they are. That's where the autopilot's taking us.
Patrz tam są, więc to tam zabiera nas autopilot.

Can it be flown using autopilot or some sort of remote control?
Czy można nim kierować, posługując się autopilotem albo jakimś rodzajem zdalnego sterowania?

We're on autopilot... which is how I like to be.
Lecimy na autopilocie... Tak jak lubię.

The autopilot is capable of taking you home.
Autopilot może zabrać was z powrotem do domu.

Remind me to give the autopilot a raise.
Przypomnij mi bym dał auto-pilotowi podwyżkę.

My anti-intimacy force field was on the autopilot.
Moje pole siłowe było ustawione na autopilota.

Works fine, except for the autopilot.
Działa w porządku, oprócz autopilota.

You must have been on autopilot.
Musiał nastawić się autopilot.

Well, fortunately the ship runs on autopilot.
Na szczęście statek ruszył z autopilotem.

R2, get us off this autopilot.
R2, wyłącz tego autopilota.

You were on autopilot, talking about otsu.
Byłaś na autopilocie, mówiłaś o Otsu.

Which of these controls the autopilot?
Która z tych kontroli to autopilot?

Let's switch from autopilot to remote pilot.
Przełączmy z autopilota na zdalne sterowanie.

The ship is set on autopilot.
Statek jest ustawiony na autopilota.

This entire autopilot system's completely obsolete.
Cały ten system autopilota jest przestarzały.

I'm on autopilot. More like auto-zombie.
Jestem na autopilocie. Bardziej jesteś jak autozombie.

Has a radar, fish-finder, autopilot, emergency life raft.
Ma radar, echosondę, autopilota i tratwę ratunkową.

There's no time for autopilot.
Nie ma czasu na autopilota.

But the autopilot should engage.
Ale autopilot powinien się włączyć.

I mean... it's was on autopilot.
To znaczy ... to było na autopilota.

switch us back to autopilot.
Dobra, przełącz nas z powrotem na autopilota.

You see, Alex,... ..l designed this whole autopilot system.
Widzisz, Alex, to ja zaprojektowałem ten cały system automatycznego pilotażu.

It's got radar... autopilot, auto-furling.
Ma radar, autopilota, automatyczne zwijanie żagli.