Słownik internautów

autobiography that focuses on shocking experience or disorder
autobiografia, która koncentruje się na wydarzeniach szokujacych, patologicznych, "
autopatobiografia"
If she's stupid enough to call Anais Nin's diaries an autopathobiography, there's no point in talking to her.Jeśli ona jest na tyle głupia, żeby nazywać dzienniki Anais Nin "
autopatobiografią"
, nie ma sensu z nia rozmawiać.