Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) usamodzielniać, uniezależniać się;