Wordnet polsko-angielski

( (of political bodies) not controlled by outside forces
"an autonomous judiciary"
"a sovereign state")
autonomous, independent, self-governing, sovereign
synonim: niepodległy
synonim: wolny
synonim: niezawisły
synonim: suwerenny
synonim: samodzielny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autonomous, self-governing
(inf.) off-line

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj autonomous

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

autonomic adj., autonomous adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INDEPENDENT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. autonomous
self-governing

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autonomic

standalone

Nowoczesny słownik polsko-angielski

stand-alone

self-governing

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Jaką formę poszerzenia się promuje – strategiczną czy bardziej autonomiczną?
What form of enlargement does it envisage: a strategic or more identity-based approach?

Goethe Institut

Komisja do spraw wyboru pracuje całkowicie niezależnie i autonomicznie.
The identification committee works totally independently and autonomously.

statmt.org

Więc to jest część mojej pracy dotyczącej tego jak zrobić autonomicznie samopowielający się system.
So, this is some of my work on how do you do an autonomously self-replicating system.

TED