Słownik polsko-angielski

polit. autonomy (pl. autonomies)
~ ograniczona - limited autonomy

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autonomy, self-government

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C autonomy

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

autonomy~ nie naruszając w żaden sposób integralnej autonomii - without in any way impairing the organic autonomy~ regionalna - regional autonomy~ woli stron - freedom of will~ związkowa - union autonomy

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f autonomy, self-government, self-rule

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTONOMY

SELF-GOVERNMENT

INDEPENDENCE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f autonomy

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. autonomy (pl. autonomies)
self-government

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niektóre państwa członkowskie ogłosiły już, że mają zamiar jednostronnie uznać autonomię Kosowa.
Individual Member States have already announced that they intend to recognise Kosovo on a unilateral basis.

statmt.org

(DA) Panie przewodniczący! Grenlandia należy do królestwa Danii, cieszy się jednak sporą autonomią na mocy Prawa o zasadach wewnętrznych.
(DA) Mr President, Greenland is part of the Kingdom of Denmark with significant responsibility under Home Rule.

statmt.org

Eurosystem cieszy się autonomią w dziedzinie polityki pieniężnej jako jedyny organ uprawniony do prowadzenia tej polityki w strefie euro.
The Eurosystem has the exclusive competence for the monetary policy of the euro area and thus has been entrusted with monetary sovereignty.

ECB

Kiedy Grenlandia otrzymała autonomię rządów wewnętrznych i zdecydowała o rezygnacji z członkostwa w WE, musiała negocjować swoje wystąpienie.
When Greenland won significant home-rule and decided to opt out of the EC, they had to negotiate their exit.

statmt.org

Irak był jedynym krajem w regionie, w którym - mimo braku idealnej demokracji - mniejszość kurdyjska miała autonomię.
This is the only country in the region where the Kurdish minority was autonomous, even though no ideal democratic regime ruled in the country.

statmt.org