Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) samochód; automobil;
automobile association - (Noun) technika Związek Motorowy;
automobile association - (Noun) technika Związek Motorowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C automobil
samochód

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) samochód

Nowoczesny słownik angielsko-polski

automobil

samochód osobowy

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

samochód m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. samochód

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'OÔ@m@"
biladj Samochodowy Shaul died in an automobile accident in 1991 (Shaul zginął w wypadku samochodowym w 1991 roku) - Seattle Times (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. samochód

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMOCHODOWY

AUTO

Wordnet angielsko-polski

(a motor vehicle with four wheels
usually propelled by an internal combustion engine
"he needs a car to get to work")
samochód osobowy, osobówka
synonim: car
synonim: auto
synonim: machine
synonim: motorcar

Słownik internautów

samochód

Słownik audio-video Montevideo

samochód, auto

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wagon

wóz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

France is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
Francja jest jednym z niewielu miejsc, w których przemysł samochodowy się nie kurczy.

statmt.org

On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Z jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.

statmt.org

The automobile industry has been particularly hard hit by the present economic crisis.
Obecny kryzys gospodarczy szczególnie mocno dotknął przemysł motoryzacyjny.

statmt.org

What we really need is something to replace the automobile for those 50-plus mile trips.
Naprawdę potrzebujemy czegoś co zastąpi samochody w podróży na tych ponad 80 km trasach.

TED

My life is guided by two great passions, and the first is automobiles.
Moim życiem rządzą dwie wspaniałe pasje; pierwszą z nich są automobile.

TED

The Schrages also escaped the Nazis, moving first to Cuba and then to Los Angeles where they thrived in the automobile industry.

www.guardian.co.uk

It was "block after block of burned-out shells of houses, streets lined with decaying automobile hulks".

www.guardian.co.uk

However, the president of the automobile Club of Italy (ACI), Enrico Gelpi, echoed a widespread perception when he said the new act, which came into force at the end of last month, would "promote more attentive and responsible behaviour on the part of young people, who are particularly exposed to risk on the roads".

www.guardian.co.uk

I think it's time for you to see the automobile.
Myślę, że to czas, żebyś zobaczył samochód.

The automobile industry has been particularly hard hit by the present economic crisis.
Obecny kryzys gospodarczy szczególnie mocno dotknął przemysł motoryzacyjny.

It's tough enough just getting a new automobile out there.
Już i tak wystarczająco trudno jest tam wprowadzić nowy samochód.

About my automobile accident and the man who was with me.
Chodzi o mój wypadek samochodowy, który tam miałam, z pewnym mężczyzną.

I didn't ask you to stand in the middle of that automobile race track.
Nie prosiłem cię byś stał na środku toru wyścigowego.

Before I'm through with you you’il wish you'd died in that automobile!
Zanim z tobą skończę, będziesz żałował, że nie zginąłeś w tym wypadku!

I would never do something like that to this fine Italian automobile.
Nie potraktowałbym tak te dobre włoskie auto.

Songs that make you feel good while you're driving your automobile.
O samochodach, piosenki, które sprawiają, że jest ci dobrze, kiedy prowadzisz samochód.

I want my automobile returned to me in its original condition.
Domagam się, by zwrócił mi samochód w pierwotnym stanie.

I guess it's like when a mother lifts an automobile off a child.
To tak jakby kiedy matka podnosi samochód z dziecka.

He has never used a telephone or driven an automobile.
Nigdy nie użył telefonu i nie prowadził auta.

When I was a kid, my folks died in an automobile accident.
Coś takiego. Kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice zginęli w wypadku.

They never mentioned that he belonged to the automobile club, too!
Jakoś nigdy nie wspomnieli, że należał też do automobilklubu!

Technology is an automobile, which allows one to travel faster than feet would allow.
Technologią jest samochód, który pozwala podróżować szybciej niż pieszo.

The automobile has become the symbol of comfort and progress.
Samochód stał się symbolem wygody i postępu.

The automobile industry needs more research money from the Member States.
Przemysł motoryzacyjny potrzebuje większego wsparcia finansowego w zakresie badań naukowych ze strony państw członkowskich.

Commissioner, let us begin with the automobile sector, as this is and remains our most important industry.
Panie komisarzu! Zacznijmy od sektora motoryzacyjnego, ponieważ jest to i pozostaje najważniejszy sektor naszego przemysłu.

Now you want to take her in your automobile to the Reservoirs for tea.
Teraz chcesz zabrać ją automobilem na herbatę do Wersalu.

You see Iife through the windows of my personal automobile.
Życie widzisz z okna mojego osobistego samochodu... słowo daję.

I want you to take this money and go and buy us an automobile.
Chcę, żebyś wziął te pieniądze i poszedł kupić nam samochód.

You can tell him you lost his automobile, that's easy.
Możesz mu powiedzieć, że straciłeś auto, to łatwe.

Ten thousand engineers in Detroit, you'd think they'd know how to design an automobile.
tysięcy inżynierów w Detroit. Jeszcze można pomyśleć, że wiedzą jak zaprojektować samochód.

Hell, You can even run it over with your automobile,
A niech tam, możesz go nawet przejechać samochodem,

Ladies and gentlemen, I shall now make an automobile disappear.
Panie i Panowie, sprawię teraz, że samochód zniknie.

The automobile is seen as a symbol of latent sexuality.
Ten samochód postrzegany jest jako symbol potencjalnej seksualności.

The President smiled and waved to the ladies as his automobile swept in.
Prezydent uśmiechnął się i pomachał do kobiet, gdy jego samochód wjeżdżał do Białego Domu.

That automobile is not just a possession of mine.
Ten pojazd nie jest tylko moją własnością.

I didn't get him to tell lies or steal his grandaddy's automobile.
Nie kazałem mu kłamać i nie ukradłem samochodu jego dziadka.

The same applies to the other automobile makers and industries in Asia.
To samo dotyczy innych producentów samochodów i przedsiębiorców z Azji.

For two men and an automobile to go to Memphis, Tennessee.
Aby dwóch facetów wybrało się do Memphis w stanie Tennessee.

God is quite literally handing us this fine automobile.
Bóg dosłownie wręcza nam, ten wspaniały samochód.

One of the new ones is the automobile.
Jednym z nich jest samochód.

He's been to the automobile school in Chicago.
On chodził do szkoły samochodowej w Chicago.

Automobile music, you can share with your friends.
Tą muzyką można się dzielić z przyjaciółmi.

I know you've been in a very, very serious automobile accident, and you're confused.
Wiem że uległaś bardzo, bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu, i jesteś zdezorientowana.

Somebody from the Automobile Club tried to get him.
Ktoś z Klubu próbował się skontaktować.

Many people actually think the automobile sector is the biggest European industry, but that is not true.
W rzeczywistości wiele osób uważa za największą gałąź przemysłu w Europie sektor motoryzacyjny, ale to nie jest prawda.

Secondly, it is essential that Europe comes up with a new industrial project for the automobile sector.
Po drugie, ważne jest, by Europa wystąpiła z nowym projektem dla przemysłu sektora samochodowego.

I'll give you this fine automobile and $1.000.
Dam Ci tą wspaniałą brykę i $1.000.

By the way, it is quite within the limits that we have asked the automobile industry to achieve by 2012.
Przy okazji, mieści się on dokładnie w granicach, których osiągnięcia przed 2012 r. wymagamy od przemysłu samochodowego.

We account for one third of all automobile production in the world, despite the fact that car production has declined recently.
Pomimo niedawnego spadku produkcji samochodów, wytwarzamy jedną trzecią całej produkcji samochodowej na świecie.

On the one hand, it is right to urge the automobile industry to make CO2 reductions.
Z jednej strony dobrze, że wzywamy przemysł motoryzacyjny do zmniejszenia emisji CO2.

Firstly, there is an unfortunate tendency to put small and large companies in the automobile industry up against each other.
Po pierwsze, istnieje nieszczęsna tendencja do nastawiania przeciwko sobie małych i dużych firm sektora motoryzacyjnego.

Not to make the gray cloud grayer, but does Matt even have automobile insurance?
Nie dramatyzujmy już bardziej ale czy Matt w ogóle ma ubezpieczony samochód?

France is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
Francja jest jednym z niewielu miejsc, w których przemysł samochodowy się nie kurczy.

You're not connected with the Automobile Club, are you?
Pan nie jest związany z Klubem Automobili?

She must have an automobile and a chauffeur.
Musi mieć automobil i szofera.

Don't scratch the crushed automobile, which encases a rotting, dead body?
Nie porysować zmiażdżonego automobilu, który przykrywa gnijące, martwe ciało?

These fellows were travelling fast in an automobile.
Ci ludzie podróżowali szybko samochodem... ...chyba żeby zdążyć na spotkanie.