Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C motor vehicle; (motor) car

Nowoczesny słownik polsko-angielski

motorcar

motor car

motor

buggy

vintage car

automobile