Słownik polsko-angielski

adj. automatic

Wordnet polsko-angielski


1. (operating with minimal human intervention
independent of external control
"automatic transmission"
"a budget deficit that caused automatic spending cuts")
automatic


2. (operated by automation
"an automated stoker")
automated, machine-controlled, machine-driven: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

automatic, self-acting
~ne czytanie pisma automatic character recognition
~ny pilot automatic pilot
~ne przetwarzanie danych automatic data processing
~na regulacja wzmocnienia (ARW) (radio) automatic gain control (AGC)
~na sekretarka answering machine
~na skrzynia biegów automatic transmission
~ne sterowanie/regulacja automatic control
~ pistolet (pot.) automat automatic (pistol/gun), semiautomatic (pistol/gun)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

automatic~ objęcie ubezpieczeniem nowych nabytków - automatic cover~ odnawialny - automatically renewable~ sekretarka - answering machine~ stawka karna - automatic fixed penalty~ wzrost stawki ubezpieczeniowej - automatic increase in premium~ wzrost świadczeń ubezpieczeniowych - automatic increase in benefits

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

automatic~e inwestowanie automatic investing ~y system fakturowania Automated Billing Syste

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. automatic ~a sekretarka answerphone ~e przetwarzanie danych automatic data processing ~y skutek prawny automatic legal effect ~y system fakturowania Automated Billing System (ABS)

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

automatic adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMAT

AUTOMATIC

AUTOMATICAL

MECHANIC

MECHANICAL

SELF-ACTING

UNCONSCIOUS

AUTO

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj automatic
uzbr. self-cocking
~a regulacja częstotliwości łączn. frequency control
~e przetwarzanie danych komp. automatic data processing
~e sterowanie track steering mode
~e uzupełnianie automatic resupply
~e wyważanie lotn.~automatic trim
broń ~a automatic weapon
działo ~e automatic cannon
karabinek ~y automatic carbine
pilot ~y automatic pilot
układ ~ej regulacji automatic control system

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

automating

Nowoczesny słownik polsko-angielski

driverless

bootstrap

knee-jerk