Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) automat, robot;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pl ~s or automata) (lit, fig) automat
robot

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

robot

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMAT

MASZYNA

MANEKIN

Wordnet angielsko-polski


1. (a mechanism that can move automatically)
robot
synonim: robot
synonim: golem

2. (a mechanism that can move automatically)
Droideka: : synonim: robot
synonim: golem

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. automat

Słownik techniczny angielsko-polski

automat m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The actual automaton, or "Mobile Detection Assessment Response System", looks like a golf buggy full of microscopes.

www.guardian.co.uk

It's a deceptive act: the music and mechanics are simple, but have an unexpected emotional ring, a forlorn beauty that perhaps comes from the way that, just as the automatons make Bastien play more mechanically, so he seems to give the machines humanity.

www.guardian.co.uk

I don't think you brought me into this world to be an automaton.
Nie po to przeniosłeś mnie do tego świata, bym była automatem.

The only thing I couldn't bring myself to destroy was my beloved automaton.
Jedyną rzeczą, której nie mogłem zniszczyć, był mój ukochany robot.

A mere automaton whose behavior is pre-programmed by his software.
Czysty automat, którego zachowanie jest sterowane przez jego zainstalowane wcześniej oprogramowanie.

The Doctor then led me to the first automaton.'
Doktor zaprowadził mnie do pierwszego automatu.

To my surprise, I have entirely retuned the first automaton.'
Ku mojemu zaskoczeniu, całkowicie nastroiłem pierwszy automat.

That automaton that emerged from the sphere, it attacked our troops.
Ten stwór, który wyszedł z kuli, zaatakował nasze wojska.

Sherman, Kern and Automaton John, ready to embark at 0100 hours.
Sherman, Kern i Automaton John, gotowi do rozpoczęcia za 0100 godzin.

Good news, my soulless automaton friends.
Dobre wieści, moi bezduszni przyjaciele.

Go to the biletemi automaton.
Idźcie do automatu z biletemi.

One mindless automaton coming up.
Jeden mały, bezmyślny automat właśnie przybywa.

The seventh story, the seventh automaton, will surely surely spell the end.'
Siódma opowieść, siódmy automat, Z pewnością oznacza koniec.