Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zautomatyzowany;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj zautomatyzowany

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

automatyczny Automated Billing System (ABS) automatyczny system fakturowania ~ teller machine (ATM) bankomat

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. automatyczny Automated Billing System (ABS) automatyczny system fakturowania automated teller machine bankomat

Wordnet angielsko-polski

(operated by automation
"an automated stoker")
automatyczny
synonim: machine-controlled
synonim: machine-driven

Słownik internautów

zautomatyzowany