Wordnet angielsko-polski

(a firearm that reloads itself)
broń automatyczna
synonim: self-loader

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

moduł

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wojsk.,uzbr. broń samoczynna; broń samopowtarzalna