Wordnet polsko-angielski


1. (a cruel and oppressive dictator)
tyrant, autocrat, despot


2. (any person who exercises power in a cruel way
"his father was a tyrant")
tyrant: : synonim: tyran
synonim: despota
synonim: dzierżymorda

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C autocrat

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m autocrat

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOCRAT