Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

autokeratoplastyka f, przeszczepienie rogówki jednego oka na drugie