Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) własnoręczny, napisany własnoręcznie;

(Verb) składać autograf; pisać własnoręcznie;

(Noun) autograf; rękopis; pismo własnoręczne;
autograph album - album z kolekcją autografów;
autograph hunters - zbieracze autografów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C autograf

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autograf
podpisywać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n własnoręczny podpis autograph book księga wzorów podpisów

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RĘKOPIS

WŁASNORĘCZNIE NAPISAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N autograf
V podpisywać

Wordnet angielsko-polski

(a person's own signature)
autograf
synonim: John Hancock

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

autograf

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(signature) - własnoręczny podpis

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podpis

podpisywać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A value for things with a personal touch -- an autograph book, a soul-searching letter.
Wartość rzeczy z osobistym akcentem -- książka z autografami czy list zawierający głębokie przemyślenia.

TED

He's an autograph hound.
Jest łowcą autrografów.

OpenSubtitles

"I'm not washing for a week!" says a middle-aged woman who'd asked for his autograph and came away with a couple of kisses.

www.guardian.co.uk

The only time he was asked for his autograph was after a talk he'd given in a school, or occasionally at a nerd gathering such as Skeptics In The Pub.

www.guardian.co.uk

Arriving late to Dove Cottage, William Wordsworth's home in Grasmere, the pair are only admitted because the attendant recognises Brydon from the television, asking him for an autograph for her grandson who is a huge fan of his trademark Small Man in a Box impression, in which he makes his voice sound very small and high and far away and declares "Help! I'm stuck in a box!" It is an impression so successful that it apparently now has its own iPhone app.

www.guardian.co.uk

By the end of my time there the professional autograph hunter, an odd breed who would not have looked out of place in the League of Gentlemen, had besieged us.

www.guardian.co.uk

I asked someone who went up to her for an autograph.
Zapytałem o nią kogoś, kto prosił ją o autograf.

You want my autograph now or after I make history?
Chcesz teraz autograf czy po tym jak stworzę historię.

And it is very hard to stand next to someone giving an autograph.
I to jest bardzo trudne stanąć obok kogoś i dawać autograf.

If you are talking about the autograph, I've got it.
Jeśli mówisz o autograf, to ja go mam.

I know, by him getting my autograph, that meant something to me.
Wiem, to że brał ode mnie autografy, to coś dla mnie świadczy.

I wonder if you'd be kind enough to sign my autograph book.
Czy byłby pan tak uprzejmy, by złożyć swój autograf w tej książeczce.

This is my agent, you might want to get his autograph.
To jest mój agent możecie poprosić go o autograf.

I was wondering if you would autograph this for me.
Zastanawiałem się, czy dasz mi autograf.

I can now better your autograph and to sell when you become famous.
Teraz, kiedy staniesz się sławny, będę mógł sprzedać twój autograf na Ebay'u.

It would also be an honor for me to have your autograph.
To byłby dla mnie zaszczyt, mieć twój autograf.

This man was so convinced, he made me sign an autograph.
Mężczyzna był tak tego pewien, że zmusił mnie do dania autografu.

Since you're an actress, please at least give me an autograph!
Przecież jesteś aktorką proszę daj mi autograf!

I guess this would be a bad time to ask for your autograph, huh?
To chyba nie najlepsza chwila, żeby poprosić cię o autograf, co?

Sharon goes to me, You get back there and sign that autograph!
Sharon mówi do mnie: Wracaj i daj ten autograf!

An entire planet, my home, destroyed because you thought they wanted your autograph.
Cała planeta, mój dom... Zniszczone, bo myślałeś, że chodzi o twój autograf!

I take it you didn't summon me here for an autograph.
Rozumiem, że nie wezwałeś mnie tu, żeby dostać autograf.

Even if you don't get an autograph, it's a great album.
Nawet jeśli nie dostaniesz autografu, to świetny album.

On the left is an autograph from one of the bartenders.
Po lewej mamy autograf od jednej z barmanek.

I'm sorry to interrupt you. One of the ladies wants an autograph.
Przepraszam, że panu przeszkadzam, ale te panie prosiły o pana autograf.

And I don't think it was for an autograph.
I nie sądzę, że po autograf.

So, how about an autograph for my poor crippled nephew?
Może dostanę autograf dla mojego, biednego, kalekiego bratanka?

She told me to respect myself. And then she asked for my autograph.
Kazała mi się szanować, a potem poprosiła o mój autograf.

I don't know whether I want to kill him or get his autograph.
Nie wiem, czy go zabić, czy prosić o autograf. Musimy iść!

He couldn't hate black people and get my autograph.
Nie mógł nienawidzić czarnych ludzi i brać moje autografy.

He couldn't talk to anybody, you know, one autograph hunter would freak him out.
Nie mógł z nikim rozmawiać, wariował nawet na widok łowcy autografów.

I was just wondering if I could have your autograph?
Zastanawiałam się, czy mógłbyś mi dać autograf?

If you want an autograph, give me a pen.
Jeśli chcecie autograf, to dajcie długopis.

Yeah, my nephew wanted me to get his autograph.
Mój bratanek chce od niego autograf.

And on the right is a certified original john mcenroe autograph.
Po prawej jest zatwierdzony, oryginalny autograf Johna McEnroe.

And he posed for this one and gave an autograph.
Do tego nawet pozował i dał im autograf.

I'm not waiting two hours for a lousy autograph.
Nie będę czekał dwóch godzin na jakiś marny autograf Przepraszam, przepraszam, przepraszam

And I sent my autograph book to the cleaners.
A ja oddałam książkę z autografami do odkurzenia.

I'm a Mainland reporter Can you give me an autograph?
Jestem reporterem z kontynentu. Mogę dostać autograf?

I've got his new album here. I was hoping to get his autograph.
Mam jego nowy album i chciałem dostać jego autograf.

If Tom Jones never showed up, who signed this autograph?
Jeżeli Tom Jones się nie pojawił, to kto dał autograf ?

Yeah, he can autograph that for you if he ever wakes up.
Tak. Podpisze ci to, jeśli kiedykolwiek się obudzi.

Hey, maybe I could get a copy, and you could autograph it.
A może... dasz mi kopię? Z twoim autografem dla najwierniejszego fana.

Let me get you an autograph or something.
Dam Ci mój autograf lub coś.

Why is that lady asking for my boyfriend's autograph?
Dlaczego ta pani prosi mojego chłopaka o autograf?

What could be more important than my autograph?
Co może być poważniejsze niż mój autograf?

Could you sign my autograph book before you go?
Czy możesz dać mi autograf zanim pojedziesz?

Did Zimsky really try to give you his autograph?
I Zimsky naprawdę chciał ci dać swój autograf?

I met him, got his autograph and everything.
Poznałem go, dostałem autograf i wogóle.

Can I have your autograph for my sister?
Czy mogę prosić o autograf dla mojej siostry?

It's a good way to get an autograph!
To dobry sposób na zdobycie autografu!

Then your dog gave him his autograph, right?
A potem twój pies dał mu autograf, tak?

You took a picture with Mamo and he gave you an autograph.
Zrobiłeś sobie zdjęcie z Mamo a on dał ci autograf.

You want this guy's autograph. He's the real hero. Not me.
Chcesz autograf tego faceta, on jest prawdziwym bohaterem, nie ja.

I want Billy to sign my autograph book.
Chcę, żeby Billy podpisał moją książkę.