Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) samoczynność, samoistne powstawanie;

Wordnet angielsko-polski

(a hypothetical organic phenomenon by which living organisms are created from nonliving matter)
autogeneza, samorództwo, abiogeneza
synonim: abiogenesis
synonim: autogenesis
synonim: spontaneous generation