Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) biologia autogeniczny, samorodny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

autogeniczny