Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia autogeneza, samorództwo;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

samorództwo n

Wordnet angielsko-polski


1. (a hypothetical organic phenomenon by which living organisms are created from nonliving matter)
autogeneza, samorództwo, abiogeneza
synonim: abiogenesis
synonim: autogeny
synonim: spontaneous generation

2.
ortogeneza, ortoewolucja: : synonim: orthogenesis