Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

artyl. samowzmocnienie

Słownik techniczny angielsko-polski

samowzmocnienie n, przeprężenie n