Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) psychologia autoerotyzm;

Wordnet angielsko-polski

(using you own body as a sexual object)
autoerotyzm
synonim: autoerotism