Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

opt. autokolimacja; samoogniskowanie