Słownik techniczny angielsko-polski

autoklawowanie n, obróbka w autoklawie