Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) autochtoniczny, tubylczy, rdzenny;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tubylczy

rdzenny

autochtoniczny