Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autochton, tubylec;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

krajowiec

aborygen

aborygenka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOCHTON

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. autochton

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tubylec