Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia autokataliza, samoaktywacja;

Wordnet angielsko-polski

(catalysis in which the catalyst is one of the products of the reaction)
autokataliza

Słownik techniczny angielsko-polski

autokataliza f