Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autobiografia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U autobiografia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autobiografia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n autobiografia

Wordnet angielsko-polski

(a biography of yourself)
autobiografia

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. authobiographies)] ] autobiografia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

( pl. autobiographies) - autobiografia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

That's in his autobiography.
To jest w jego autobiografii.

TED

No not yet. can start from an autobiography? kids read A tale?
Nie, jeszcze nie. Może zaczniesz od autobiografii? Maluchom czytałam Opowieści Jeanne.

I'll let that be a surprise when I read your autobiography.
Niech to będzie dla mnie niespodzianką, gdy będę czytał pana autobiografię.

Well, the whole story is right here in my autobiography:
Cała historia jest opisana w mojej autobiografii.

Sweetheart, that could be the name of my autobiography.
Kochanie, to będzie tytuł mojej autobiografii.

His last effort was the autobiography of a magician,
Jego ostatnim dokonaniem jest autobiografia magika,

This was both my prison journal and autobiography of my evil deeds
Był to zarówno mój więzienny dziennik... jak też autobiografia moich koszmarnych uczynków.

Another Autobiography... for the player to your left, which...
Kolejna autobiografia... dla gracza po twojej lewej...

Only if you count Jenna Jameson's autobiography as a gynecological text.
Tylko jeśli liczyć autobiografię Jenny Jameson jako podręcznik ginekologii.

His autobiography is the manual... for every cutthroat publisher in New York City.
Jego autobiografia jest obowiązkowym podręcznikiem każdego wydawcy w Nowym Jorku.

His autobiography is gonna be a world-publishing event.
Jego autobiografia będzie wielkim wydarzeniem.

And my autobiography?
A moja autobiografia?

Said Sherriff in his autobiography
W swej autobiografii Sherriff mówi: ,,H.G.

Can't a writer draw from his life... ...without being accused of autobiography?
Czy pisarz nie może niczego zaczerpnąć z własnego życia bez posądzenia o tworzenie autobiografii?

Lisbeth Salander autobiography?
Autobiografia Lisbeth Salander?

Based on Man In Black and Cash The Autobiography written by Johnny Cash
Na podstawie książek Johnny'ego Casha i Patricka Carra The Man in Black i Cash: