Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autobiograf;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C autobiograf

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autobiograf

Wordnet angielsko-polski

(someone who writes their own biography)
autobiograf