Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autostrada;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autostrada

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

With just a few exceptions, such as the roof of Munich's Olympic Stadium, the logo of the airline Lufthansa and autobahn signs, all the featured items are items used in everyday life.
Poza kilkoma wyjątkami, takimi jak dach Stadionu Olimpijskiego w Monachium, logo linii lotniczych Lufthansa, czy też oznakowanie autostrad, galeria przedstawia przedmioty codziennego użytku.

Goethe Institut

And then we hit the autobahn, to see which one was the fastest.
A potem skierowaliśmy się na autostradę, zobaczyć, które auto jest najszybsze.

As I speak, work on the Reich Autobahn has begun at 51 locations.
W chwili gdy przemawiam, praca nad autostradą odbywa się w 51 miejscach.