Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U autosugestia

Wordnet angielsko-polski

(a system for self-improvement developed by Emile Coue which was popular in the 1920s and 1930s)
autosugestia
synonim: autosuggestion
synonim: self-suggestion

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

autosugestia