Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(pref) odnoszący się do samodzielnie wykonywanych czynności lub samodzielnie robionych rzeczy; odnoszący się do samoczynnie działających przedmiotów;
auto-focus - (Noun) autofocus;