Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

pełnomocnictwo, upoważnienie~ in writing pisemne upoważnienie~ refusal odmowa udzielenia upoważnienia

Słownik architektury angielsko-polski

udzielenie zgody, upoważnienie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n upoważnienie, zezwolenie authorization in writing pisemne upoważnienieauthorization to defend upoważnienie do obronyexplicit authorization wyraźne upoważnienieto give authorization to sth udzielać upoważnienia na cośto grant authorization to sth udzielać upoważnienia na cośto revoke an authorization odwoływać upoważnienie to sign an authorization podpiywsać upoważnienie

Słownik nieruchomości angielsko-polski

upoważnienie

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

licencja, zezwolenie