Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) autorytatywnie, stanowczo;

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adv. bezapelacyjnie

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

miarodajnie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

bezapelacyjnie (stwierdzić)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

apodyktycznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Last night's judgment authoritatively places Berlusconi at one end of a chain that leads through Dell'Utri to Cosa Nostra.

www.guardian.co.uk

Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Pani komisarz! Aby zaprowadzić pokój, musimy przejąć przywództwo w sposób zdecydowany, wykorzystując nasz autorytet.

However, we do not believe that we can do this authoritatively.
Jednak nie sądzimy, aby można było zrobić to autorytarnie.

The first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
Pierwsza taka zmiana dotyczy Komisji, którą wzywam do pełnego i, nade wszystko, autorytatywnego pełnienia roli strażnika traktatów.