Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika opracowanie autorskie; tworzenie prezentacji lub materiałów;
author - (Verb) być autorem, napisać; zredagować;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

opracowanie autorskie

przygotowanie prezentacji