Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uwierzytelnienie, poświadczenie, stwierdzenie autentyczności;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uwiarygodnienie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s poświadczenie, identyfikacja, zalegalizowanie
net ~ łączn. identyfikacja korespondentów sieci

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŚWIADCZENIE

LEGALIZACJA

NADANIE WAŻNOŚCI

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

uwierzytelnienie, zalegalizowanie
authentication by a notary: uwierzytelnienie przez notariusza
official authentication of the date: urzędowe poświadczenie daty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

autoryzacja

identyfikacja

zalegalizowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

poświadczenie; nadanie pozoru autentyczności; sprawdzanie autentyczności (osób)
~, agent - wyposażenie agenta w mocne dokumenty
~, station - sprawdzanie autentyczności stacji nadawczo odbiorczej