Słownik internautów

(about a film maker) having an own style and controlling the whole process of film-making
(o reżyserze, twórcy filmu) posiadający własny styl
autorski
His auteurist production won't be comprehended or appreciated.Jego autorska produkcja nie zostanie zrozumiana ani doceniona.