Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) samowystarczalny, niezależny gospodarczo;

Wordnet angielsko-polski

(of countries
not relying on imports)
autarkiczny
synonim: autarkical