Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autokracja, samowładztwo; biznes autarkia, samowystarczalność gospodarcza;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

autarkia, samowystarczalność gospodarcza

Nowoczesny słownik języka angielskiego

niezależność gospodarcza, autarkia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

autarkia

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SAMOWŁADZTWO

AUTARCHIA

Wordnet angielsko-polski

(economic independence as a national policy)
autarkia, autarkizm, samowystarczalność gospodarcza
synonim: autarky

Słownik internautów

samowystarczalność, autarkia