Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) odnoszący się do australopiteka;

Wordnet angielsko-polski

(any of several extinct humanlike bipedal primates with relatively small brains of the genus Australopithecus
from 1 to 4 million years ago)
australopitek